Nova zahteva ISO: Podnebne spremembe so vključene v vse standarde sistemov vodenja

13.05.2024

22. februarja 2024 sta IAF in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) v podporo Londonski deklaraciji ISO o podnebnih spremembah objavili skupno sporočilo o izdaji dodatka glede podnebnih sprememb k novim in obstoječim standardom sistemov vodenja ISO.

Namen je zagotoviti, da certificirana organizacija poleg ostalih vprašanj obravnava tudi področje podnebnih sprememb v kontekstu učinkovitosti sistema vodenja. Te dodatne izjave v vsakem sistemu vodenja zagotavljajo, da ta pomembna tema ni spregledana, temveč jo upoštevajo vse certificirane organizacije pri načrtovanju in izvajanju sistema vodenja.

Dodatek velja za vse standarde sistemov vodenja (glejte spodnji seznam) in so določene v poglavjih 4.1 in 4.2 poenotene strukture standardov (HLS), kot sledi:

  • Poglavje 4.1: „Organizacija mora opredeliti, ali so podnebne spremembe pomembno vprašanje.“
  • Poglavje 4.2: “OPOMBA: Zainteresirane strani, ki so relevantne za sistem vodenja kakovosti, lahko imajo zahteve v zvezi s podnebnimi spremembami”.

Kaj naj se upošteva v vsebini sistema vodenja?

Podnebne spremembe je potrebno skupaj z drugimi vprašanji opredeliti kot pomembne ali ne. Če so opredeljene kot pomembne, jih je potrebno obravnavati v okviru ocene tveganja in v okviru področja uporabe veljavnosti sistemov vodenja. Namen je zagotoviti, da organizacija poleg ostalih vprašanj obravnava tudi področje podnebnih sprememb v kontekstu učinkovitosti sistema vodenja.

Ali bodo spremembe vplivale na obstoječe in veljavne certifikate?

Novega ali revidiranega certifikata ni potrebno izdati glede na to, da:

  • Se leto objave posameznega standarda sistema vodenja ne bo spremenilo.
  • Se področje uporabe certificiranega sistema vodenja ne spremeni.
  • Ni pomembnega vpliva na učinkovitost certificiranega sistema vodenja.
  • Metode in dejanja, ki jih bodo zaradi nove zahteve certificirane organizacije sčasoma izvajale, bodo podobne metodam in ukrepom, ki bi jih uporabile v primeru prihodnjih sprememb katerega koli drugega kontekstualnega vprašanja, ki ga že obravnavajo v okviru sistema vodenja.

Kateri dokazi bodo ocenjeni med presojo in kaj to pomeni za stranko ali presojevalca?

Podatki iz ocene tveganja ali kakršni koli podatki v obstoječem opisu konteksta in opisu zainteresiranih strani, ki so pomembni za podnebne spremembe, se ustrezno uvedejo v obstoječi sistem vodenja. Skladnost in ustreznost presojanega standarda bosta odslej predmet ocene presojevalca. Pridobljene podatke s strani certificirane organizacije bo ustrezno ocenila presojevalska skupina.

Več si lahko preberete v skupnem sporočilu IAF/ISO.

Kontaktni podatki: 
Dipl.-Ing. Elisabeth Pichler (Technical Manager Management System Certification Body Region Austria – Tehnični vodja certifikacijskega organa za sistem vodenja regije Avstrija); elisabeth.pichler@tuvaustria.com+43664604546258

Seznam veljavnih standardov na katere sprememba vpliva:

Angleško:Slovensko:
ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements SIST EN ISO 9001:2015 (SPLOŠEN)
Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 14001:2015 (SPLOŠEN)
Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for useSIST EN ISO 45001:2023 (SPLOŠEN)
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo (ISO 45001:2018)
ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for useSIST EN ISO 50001:2018 (SPLOŠEN)
Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2018)
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chainSIST EN ISO 22000:2018 (SPLOŠEN)
Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018)
ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
SIST EN ISO/IEC 27001:2023 (SPLOŠEN)
Informacijska varnost, kibernetska varnost in varovanje zasebnosti – Sistemi upravljanja informacijske varnosti – Zahteve (ISO/IEC 27001:2022)
ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
EN ISO 22301:2019 (SPLOŠEN)
Varnost in vzdržljivost – Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja – Zahteve (ISO 22301:2019)
ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for useSIST EN ISO 37101:2023 (SPLOŠEN)
Trajnostni razvoj v skupnostih – Sistem vodenja trajnostnega razvoja – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 37101:2016)
ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for useSIST ISO 37301:2021 (SPLOŠEN)
Sistemi za upravljanje skladnosti – Zahteve z napotki za uporabo
ISO 14298:2021 Graphic technology — Management of security printing processesISO 14298:2021 (SPLOŠEN)
Grafična tehnologija – Upravljanje procesov v varnostnem tisku
ISO 16000-40:2019 Indoor air — Part 40: Indoor air quality management systemSIST ISO 16000-40:2019
Notranji zrak – 40. del: Sistem vodenja kakovosti notranjega zraka
ISO 22163:2023 Railway applications — Railway quality management system — ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
prEN ISO 22163 (SPLOŠEN)
Železniške naprave – Sistem vodenja kakovosti v železniškem prometu – ISO 9001:2015 in posebne zahteve za uporabo v železniškem sektorju (ISO 22163:2023)
ISO 28000:2022 Security and resilience — Security management systems — RequirementsISO 28000:2022 (SPLOŠEN)
Varnost in vzdržljivost – Sistemi vodenja varnosti – Zahteve
ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizationsSIST EN ISO 29001:2020 (SPLOŠEN)
Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina – Sektorsko specifični sistemi vodenja kakovosti – Zahteve za proizvodne in storitvene organizacije (ISO 29001:2020)
ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records — RequirementsSIST ISO 30301:2019 (SPLOŠEN)
Informatika in dokumentacija – Sistemi upravljanja zapisov – Zahteve
ISO 34101-1:2019 Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems
SIST EN ISO 34101-1:2020 (SPLOŠEN)
Trajnost in sledljivost kakava – 1. del: Zahteve za sisteme upravljanja trajnosti kakava (ISO 34101-1:2019)
ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisationsISO 35001:2019 (SPLOŠEN)
Biorisk management for laboratories and other related organisations
ISO 46001:2019 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements
ISO 30401:2018 Knowledge management systems — RequirementsISO 30401:2018 (SPLOŠEN)
Sistemi vodenja znanja – Zahteve
ISO 19443:2018 Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)SIST EN ISO 19443:2022 (SPLOŠEN)
Sistemi vodenja kakovosti – Posebne zahteve za uporabo standarda ISO 9001:2015 v organizacijah v dobavni verigi sektorja jedrske energije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO 19443:2018)
ISO/IEC 19770-1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for useSIST ISO 37001:2016
Sistemi vodenja za preprečevanje korupcije – Zahteve z navodili za uporabo
ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements with guidance for useSIST EN ISO 41001:2018 (SPLOŠEN)
Upravljanje objektov in storitev – Upravljanje sistemov – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 41001:2018)
ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems — Requirements and frameworkSIST ISO 44001:2017
Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov – Zahteve in okviri
ISO 15378:2017 Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)SIST EN ISO 15378:2018 (SPLOŠEN)
Primarni embalažni materiali za zdravila – Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
ISO 21101:2014
Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
ISO 21101:2014 (SPLOŠEN)
Avanturistični turizem – Sistemi vodenja varnosti – Zahteve

Dodatki so na voljo brezplačno v ISO store in v spletni trgovini SIST.

Dr. Stefan Haas, CEO TÜV AUSTRIA Group (C) TÜV AUSTRIA, Roland Rudolph

End-of-year remarks

Into the new year with optimism
Dr. Stefan Haas, CEO TÜV AUSTRIA Group

The Russian war of aggression has still not come to an end, we are witnesses to Israel’s fight against Hamas terror. Natural disasters, environmental pollution and much more cast a dim outlook on the future. So why are we actually optimistic about 2024?

horus-certifikat-za-druzbeno-odgovornost.

TÜV AUSTRIA SERVIS

Partnerstvo TÜV v IRDO projektu HORUS – sodelujemo pri izdelavi certifikacijske sheme

Podjetje TÜV AUSTRIA SERVIS (Slovenija) je kot podporni partner že v lanskem letu z namenom razvoja modela certificiranja pristopilo k izvedbi projekta HORUS – Slovenska NAGRADA in CERTIFIKAT za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

TÜV AUSTRIA CEO Dr. Stefan Haas und CFO Mag. Christoph Wenninger - trend TOP 500

Ranking

trend TOP 500
TÜV AUSTRIA ranked 373rd largest company in Austria

Carbon Footprint | (c) Shutterstock 2025313889 Francesco Scatena

Sustainable toll hardware

ISO 14067
First hardware components of toll solutions certified

Dr. Stefan Haas, CEO TÜV AUSTRIA Group (C) TÜV AUSTRIA, Roland Rudolph
horus-certifikat-za-druzbeno-odgovornost.
TÜV AUSTRIA CEO Dr. Stefan Haas und CFO Mag. Christoph Wenninger - trend TOP 500
Carbon Footprint | (c) Shutterstock 2025313889 Francesco Scatena
Projekt Nanoro | Verwaltungsgebäude | Bethel High School in Burkina Faso

Jaz sem tami

Ste tukaj prvič? Z veseljem vam bom pomagal najti pot.

Preverite certifikat

Poiščite rešitev

Preverite certifikat

  • Potrdilo osebe

  • Certifikat izdelka

  • Sistemski certifikat

  • Preverjanje skladnosti

Vnos podatkov in preverjanje potrdila

Poiščite rešitev

Kako vam lahko pomagam?

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page